"Hussjälar"

Ulf af Segerstad skrev i en recension 1941 i en Stockholmstidning följande: ” Det var slagghögarna i Röros som lärt Bodin blanda färger och ingen kunde måla “hussjälar” som han. Fast han innerst var en romantiker var han mycket rädd för att använda billiga effekter i sin målning. Vi anar vekheten i t.ex. kvällsljuset över en gammelgård, i dager som silar genom lövverk, i reflexer i en fönsterruta eller en fjällbäck.”Edvin Bodin dagen 30/4 2020 ställdes ju in och vi hoppas på 30/4 2021! Stiftelsen har fått i uppdrag att erbjuda vissa tavlor till försäljning. Välkomna att ringa Lennart Öhnell, 070 55 94 500.