HÄRJEDALEN 96X75

Recensioner då
Edvin Bodin debuterar i januari 1937.

Nils Palmgren i Aftonbladet under rubriken: ‘Trygg dalamålare slår sitt första stora slag i Stockholm’.
“…Med breda penslar på sugande dukar i stora format skildrar Bodin ruvande fjäll, strida älvar och åar, gröna fjälldalar, mäktiga skogar och hus kurande tillsamman inför storheten och ödsligheten. Det är inte tu tal om att mannen, som här fört penslarna, upplevt vad han skildrar och själv är son av detta ömsom storvulna och karga, ömsom leende land…”

I Stockholms Tidningen skriver en av de främsta konstkritikerna
G. Näsström :
“Jag beundrar särskilt ett vårmotiv från Furudals Bruk, han borstar upp motiven med breda penslar, modellerar kraftfullt och rustikt, med starkare känsla för dov och sluten helhetsverkan än för finess i detaljerna…men dessemellan kan han fasthålla en så vacker dager som det skygga skymningsljuset över en fäbod och den makabra kvällsstämningen över en grå ödegård med röda lador”…framför allt de grå mosstäckta stugorna uppe i fjälldalar och fäbodvallar kan han skildra med en tung intensitet, som tvingar fram en klang av skönhet ur allt det ödsliga”

W. Nohrborg Falu Kuriren 1937:
“Estetisering och publikfrieri äro fjärran. En gripande verklighet från beträngda människors liv och öden i skyddet av stor och ödesmättad natur är det man möter i Bodins konst.”

I Svenska Dagbladet skrev Gotthard Johansson 1937:
“Jag vet få målare som med så enkla medel kan ge volymen och strukturen i en byggnad, men inte bara volymen. Husen bli i dessa målningar självständiga, nästan levande väsen, och deras tomma rutor stirra som stela ögon i den blåsvarta skymningen, som vältrar ner från fjällväggen.”

I Svenska Dagbladet berättar Ulf af Segerstad 1941 från en intervju med Edvin Bodin:
Det var slagghögarna i Röros som lärt Bodin blanda färger och ingen kunde måla “hussjälar” som han.
Fast han innerst var en romantiker var han mycket rädd för att använda billiga effekter i sin målning. Vi anar vekheten i t.ex. kvällsljuset över en gammelgård, i dager som silar genom lövverk, i reflexer i en fönsterruta eller en fjällbäck.